Civitas Piketty-problem

Det vi trenger er nye ideer, ikke mer polemikk, skriver Civitas Eirik Løkke i et svar til Gudmund Hernes’ Piketty-omtale forrige uke. Nå er det riktig nok ikke spesielt fruktbart av Hernes å anklage Civita for å være kjøpt og betalt av næringseliten, men Løkke slipper ikke unna polemikk hvis han vil diskutere Thomas Piketty. I «Kapitalen i det 21. århundre» presenterer den franske økonomen en analyse som i seg selv er et overbevisende argument for en annen kurs enn den Civita står for.

Mer vekst ikke et premiss
«Den politiske utfordringen er å begrense ulikhetene, uten at løsningene gjør mer skade enn nytte, i betydningen reduserer samfunnets evne til vekst», skriver Løkke. Da ser han bort fra at mer vekst ikke er et premiss for Piketty. Han mener sågar at den økende ulikheten er en større trussel for samfunnet enn mindre vekst. Piketty er kritisk til at vekst anses som en løsning på fattigdom. For ham er omfordeling mellom land og innbyggere sentralt for å sikre at inntekter kommer befolkninger til gode. Han viser også til at det er de framvoksende økonomiene som har satset på utdanning og teknologi som gjør det godt, ikke de landene der vestlige bedrifter har investert.

Formuesskatt, toppskatt og arveavgift er blant tiltakene han nevner som bidrar til å motvirke disse effektene. Flere grep ligger altså rett foran oss.

Det at Pikettys forslag om en global formuesskatt er utopisk, står ikke i veien for en overbevisende og tallbelagt analyse av konsekvensene av at avkastningen på kapital er større enn den økonomiske veksten for øvrig. Formuesskatt, toppskatt og arveavgift er blant tiltakene han nevner som bidrar til å motvirke disse effektene. Flere grep ligger altså rett foran oss. Pikettys argument for formuesskatt er enkelt: Så lenge kapitalveksten er betydelig større enn skatteprosenten, vil ikke formuesskatten være en utilbørlig belastning for bedriftene. Har Civita konkrete innvendinger å komme med mot Pikettys tall og analyse?

Politiske motsetninger kan ikke skyves under teppet
Hovedproblemet i dag er ikke at venstresida ikke har gode ideer for å løse ulikhetsutfordringen, slik Civitas Marius Doksheim er frekk nok til å hevde, men at de politiske ordningene som til nå har motvirket effektene av kapitalveksten gradvis svekkes. Nå tror heller ikke jeg at Piketty har løsningen på alt, men hvis vi skal ta hans bekymringsverdige tall og analyse på alvor, må vi se hva som står på spill i dagens politiske virkelighet. Da holder det ikke å skyve reelle politiske motsetninger under teppet, slik Civita tilsynelatende ønsker å gjøre. Framfor å sitte og vente på nye og bedre løsninger, kan Civita begynne med å si hvordan kutt i formuesskatten, arveavgiften og andre «vekstfremmende skattelettelser» er forsvarlige etter å ha lest Piketty.

Innlegget sto også på trykk i Morgenbladet 23. mai.

 • Pepsigro

  Anbefaler å lese lørdagens Financial Times. Tallmaterialet og konklusjonene er nok ikke så overbevisende lenger.

 • Andreas Hardhaug Olsen

  «Har Civita konkrete innvendinger å komme med mot Pikettys tall og analyse?»

  Nå har det vel nettopp blitt demonstrert at flere av tallene Piketty opererer med ikke er riktig. Etter FTs oppslag var det historikeren Phil Magness som fant ekstremt slurvete bruk av statistikk: http://philmagness.com/?p=809

  Kan også være en idé å se på denne relativt ferske anmeldelsen i National Review, som er en av svært mange kritiske: http://www.nationalreview.com/article/377563/inequality-and-fate-capitalism-scott-winship

  Ellers er det jo interessant at ingen på venstresiden, så vidt jeg kan se, har hatt kritiske innvendinger til boken. Til det var vel den politiske konklusjonen om utjevning av forskjeller for god.

  • Kristoffer Jul-Larsen

   Jeg tror kanskje du bør utvide søket ditt når du jakter på venstresidens kommentarer. Det har kommet såpass mange venstresidekritikker av Piketty (for eksempel denne i Dissent: http://www.dissentmagazine.org/article/kapital-for-the-twenty-first-century ) at vittigperene i Jacobin laget denne hendige guiden for marxister som ikke gidder å lese boken: https://www.jacobinmag.com/2014/05/how-to-write-a-marxist-critique-of-thomas-piketty-without-actually-reading-the-book/

  • Ingrid Grønli Åm

   Mitt mål her er ikke å forsvare Piketty eller å si at ”venstresida
   har rett” og ”høyresida tar feil”. Men det er åpenbart at Piketty har noen
   solide forskningsresultater som det er grunn til å ta på alvor. Det skal bli
   spennende å se hva flere sier om tallkritikken til FT, jeg konkluderer ikke i den ene
   eller annen retning foreløpig. Jeg ønsker først og fremst en skikkelig debatt
   om boka, og det syns jeg ikke Civita bidrar med når de ikke snakker om det som
   faktisk står der.

  • modernesosialist

   «Ellers er det jo interessant at ingen på venstresiden, så vidt jeg kan se, har hatt kritiske innvendinger til boken. Til det var vel den politiske konklusjonen om utjevning av forskjeller for god.»

   Et lite tips: Det er greit å la være å uttale seg om ting man tydeligvis ikke har oversikt over.

   • Andreas Hardhaug Olsen

    «Et lite tips: Det er greit å la være å uttale seg om ting man tydeligvis ikke har oversikt over.»

    Jada, jada, dere må gjerne fortsette å kverne videre på at det har kommet et par kritiske anmeldelser også fra en obskur del av venstresiden. Den gjengse holdningen på venstresiden er åpenbart at Piketty er god skit.

 • Jo Skårderud – bystyrerep.

  Prøv igjen Andreas og Pepsi – effekten av småfeilene til Piketty har lite innvirkning på teorien hans. Feilene blir naturlig nok forsøkt blåst opp til å være viktige av høyresiden for å slippe å forholde seg til at ideen om kapitalismen som utjevnende meritokrati har fått seg en real nesestyver. The Economist har sett på avsløringene fra Financial Times og konkluderer: «analysis does not seem to support many of the allegations made by the FT, or the conclusion that the book’s argument is wrong». Piketty sier selv «I have no doubt that my historical data series can be improved and will be improved in the future … but I would be very surprised if any of the substantive conclusion about the long-run evolution of wealth distributions was much affected by these improvements.» It was Piketty who made the data freely available so that others could check his work and influential publications and think tanks have given him their backing. Så forsøk heller å svare på spørsmålene enn å late som om det ikke er noe å diskutere.

 • Jo Skårderud – bystyrerep.

  Hvor seriøst man bør ta National Review i denne saken er jo et åpent spørsmål. I Norsk sammenheng ville vel vært plassert langt til høyre for FRP på den politiske skalaen. Ser de driver en populær blogg som fornekter global oppvarming… tillitsvekkende. http://en.wikipedia.org/wiki/National_Review#Endorsements_of_presidential_candidates_during_primaries

  • Andreas Hardhaug Olsen

   Ah, så hvorvidt man skal ta skribenter seriøst eller ei avhenger av hvor langt utenfor norsk sosialdemokratisk konsensus de ligger?

   Sånn ellers, var det noe ved selve anmeldelsen du reagerte på?

   • Jo Skårderud – bystyrerep.

    NR viser jo også at de lar politiske holdninger trumfe hvordan de forholder godt dokumentert vitenskaplige funn, jamfør klimaforskning, så da har de ikke mye troverdighet hos meg. Tar ikke du hensyn til politisk bias når de leser tidsskrifter? Noe av det spennende med Piketty er jo at han dokumenterer det som lenge har vært påstander fra venstresiden på en slik måte at dere på høyresiden ikke klarer å argumentere ordentlig mot det, men heller prøver å undergrave funnene ved å blåse opp helt normale småfeil.

    • Andreas Hardhaug Olsen

     Hva i alle dager har klimaforskning med dette å gjøre? Og hvor i teksten mener du at skribentens «politiske holdning» trumfer fakta?

     At du kaller tallfiaskoen for «normale småfeil» røper vel i ganske vesentlig grad din egen politiske énøydhet.

     • Jo Skårderud – bystyrerep.

      Det er helt naturlig at det gjøres noen feil når man jobber med såpass enorme datagrunnlag, det er da også derfor de deles åpent og gjennomgår grundig peer-review. Det er ikke jeg som har konkludert med at feilene ikke er viktige, det er det Economist som gjør. Funnene holder seg, og da er det et poeng å diskutere funnene, heller enn å late som om de ikke finnes.

     • Andreas Hardhaug Olsen

      Det skulle vært gøy å se om du satt opp et like rørende forsvar for en bok ført i pennen av en konservativ eller liberal økonom.

      Her er for øvrig mer om Piketty av Magness: http://philmagness.com/?p=826

      «The bottom line: for all the hype around his statistical methodology, Piketty is peddling some very, very amateurish stuff.

      On more than a few instances Piketty appears to supplement gaps his data by simply making it up, and needlessly so. The Financial Times analysis pointed to a number of aberrations of this sort, including instances where he randomly added numbers into data for certain years for no particular reason, or at least with no ready explanation. It’s more of a case of carelessness than organized deceit, but it seems to be pervasive enough to severely taint his data. (…)

      When his data had a gap Piketty did not address it by doing further research to fill the gap. Nor did he openly acknowledge his limitations by omitting the missing numbers and explaining their absence to the reader. Instead he made something up out of thin air, integrated it into his charts and graphs as if it were a part of the same continuous data set derived from the sources he claimed, and hoped that nobody would notice.»

      At forfatteren selv mener disse pinlige avsløringene ikke rokker ved konklusjonen hans, kan du vel ikke seriøst mene skal vurderes som særlig tungtveiende?

      Uansett, nå som The Spirit Level av seriøse tenkere langt på vei har blitt avfeid som en tøysebok, og denne er på god vei til å bli diskreditert i akademia, får man vel bare lene seg tilbake og vente spent på hva som skal bli venstresidens neste bibel.

     • Jo Skårderud – bystyrerep.

      Det hadde jeg neppe gjort. Jeg skal ærlig innrømme at hvis noen på høyresia skrev en vitenskapelig godt dokumentert bok om kapitalismens fortreffelighet, så ville jeg gjort det du gjør nå og cherrypickett fra kritikere som har en politisk agenda for å undergrave resultatene. Så langt er det vel bare folk på høyresiden som mener feiliene i Pickettys data påvirker resultatene nevneverdig, så enn så lenge så avsskriver jeg det som et utslag av politiske holdninger, heller enn seriøs vitenskap. Så får vi se, hvis seriøse forskere finner at forskninga hans ikke holder vann, så er det selvfølgelig en annen sak, men foreløpig ser det ut som om høyresiden prøver å gjøre en fjær til fem høns. Og at Piketty ikke tar kritikken seriøst legger jeg ikke så mye vekt på, at Economist og flere andre stort sett avfeier den som oppblåst tar jeg seriøst.

     • Ingrid Grønli Åm

      Er det så langt din intellektuelle nysgjerrighet strekker seg, at du avfeier en politisk bestselger etter et par kritiske omtaler? Nå er det jo for øvrig heller ikke først og fremst «venstresida» som har omfavna Piketty, men nokså moderate kommentatorer og økonomer verden over. Etter min mening er det for tidlig å si om Piketty har rett i alt han har skrevet, men det er uansett nokså åpenbart at dette er et solid og viktig forskningsarbeid. Det bør debatteres kritisk, og ikke avfeies før debatten knapt har kommet i gang.

     • Andreas Hardhaug Olsen

      Hehe, kostelig. Du anklager meg for ikke å være intellektuelt nysgjerrig nok, når du selv neppe har fått med deg kritikken som er postulert frem til nå. (Hadde du gjort det, ville du ikke ha spurt om Civita har «konkrete innvendinger å komme med mot Pikettys tall og analyse» – det er jo ganske så velkjent nå at han ikke har orden i tallene.

      Det er for øvrig ikke snakk om «et par kritiske» omtaler, men etter hvert ganske så mange. Jeg kan gjerne gi deg en haug lenker, men jeg har en ørliten mistanke om at de ikke vil bli lest. De som har kommet tidligere har gått mer på det teoretiske arbeidet, mens de som er nevnt her går direkte på feilbruk av tall.

     • Ingrid Grønli Åm

      Jeg etterlyste ikke innvendinger mot Piketty. Det klarer jeg fint å finne fram til selv uten hjelp fra Civita, og det er jeg også fullt oppdatert på og følger med stor interesse, takk. Det jeg etterlyste var innvendinger FRA CIVITA. Innlegget mitt var som du sikkert har sett et svarinnlegg til Eirik Løkkes innlegg i Morgenbladet. Poenget mitt er at Løkke, og forsåvidt også Doksheim og Clemet i sine avistekster om Piketty, ikke går inn på det Piketty faktisk har skrevet. Jeg er interessert i å høre Civitas argumenter mot de ulike delene av analysen hans. Både Løkke og Doksheim skriver som om det ikke er noe kontroversielt eller nytt ved Pikettys funn, og tar for gitt at så lenge de tiltakene vi kjenner for å redusere ulikhet vil gå på tvers av en vekstfremmende politikk, har vi ennå ikke løsningen på ulikhetsproblemet. Det er helt greit å mene det, men da tilslører de at dette går på tvers av det Piketty selv skriver om blant annet vekst. Vi får ikke noen reell diskusjon om Pikettys bok hvis slike uenigheter ikke synliggjøres.

      Kan vi være enige om å ønske en reell debatt om det Piketty har skrevet, eller ble din nysgjerrighet stagget så snart noen påpekte tallfeil?

     • Ingrid Grønli Åm

      Forresten, ang. The Spirit Level, hvilke «seriøse tenkere» er det du refererer til? Det ser ikke ut som at Marius Doksheim hadde de beste kildene i sitt angrep på boka: http://wp.respublica.no/?p=5319

     • Andreas Hardhaug Olsen

      Dersom du skal referere til en debatt, bør du jo på forhånd ha lest alle innleggene. Doksheim svarte på det innlegget du peker til her, og det gjorde han med en ganske så knusende kronikk: http://www.civita.no/2014/02/26/ulikhetens-pris-svar

      Legg særlig merke til de nederste sitatene som alle tilhører akademikere på venstresiden som mener The Spirit Level ikke holder mål.

      Et velment tips om man vil fremstå som seriøs, er å ikke trekke inn Res Publica som et slags sannhetsvitne.

     • Ingrid Grønli Åm

      Jeg tror ikke, i motsetning til deg, på noe sånt som et sannhetsvitne i en debatt.

 • digi_owl

  Veksten har vel forlengst gått tom for damp?

  Er vel noe sånt som 3 trillioner USD som pr i dag leter etter investeringsmuligheter om veksten skal fortsette.

  Ikke rart at det eneste i USA som ser ut til å ha tatt seg opp igjen etter 08 er Wall Street sine gjeldsdrevne bobler, hvor papirer bytter eiere i en evig rundgang.

  Den enkle regelen er at produksjon blir til lønn, som blir til forbruk, som blir til produksjon. Men siden 70-80 har vesten byttet ut lønn med gjeld slik at en større andel av avkastningen fra forbruket kan ledes inn på kontoer i skatteparadis.

  Og hvem sitter igjen med svarteper, jo hvermannsen med lån til over pipa fordi lønna fra to jobber ikke strekker til.